Jiangmen Pengjiang District Qunxing Conveying Machinery Factory Co., Ltd.

Tel: 13750353828 (Mr. Feng)

Fixed line: 0750-3227583

Address: No. 118, Qianci Street, Baishi Chemical Fertilizer Plant, Jiangmen City

Website: www.guineaalumina.com